22 июля 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МАЛОДАНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Малоданилівської селищної ради