22 сентября 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МАЛОДАНИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ


Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Малоданилівської селищної ради