14 августа 2020 г.

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА АРХІТЕКТУРИ

Документи необхідні:
При наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
         -заява (зазначається цільове призначення, орієнтовні розміри земельної ділянки)
         - графічні матеріали
        - довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками  
           земель, землекористувачами, угіддями (6-ЗЕМ);
        - копія паспорта;
        -копія коду
        - довідка від голови садівничого товариства ( для земельних ділянок для садівництва)
        - викопіювання з генерального плану садівничого товариства (для земельних ділянок для
           садівництва)
 
При затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
-          заява;
-          Завірена копія проекту;
-          Копія Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
При затвердженні  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):
-          Заява на ОСГ / будівнитства, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;
-          Завірена копія технічної документації;
-          Копія Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
При переведенні садового будинку в житловий:
-          Заява (вільна форма);
-          звіт про проведення технічного обстеження садового будинку;
-          копія технічного паспорту;
-          копія  документу, що посвідчує право на земельну ділянку;
-          копія паспорта;
-          копія коду